+48 519 399 030

Polityka
prywatności

 1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 2. Administratorem Danych Osobowych jest: Maciej Babicz, działający pod firmą Maciej Babicz EstheticTrip, ul. Nałkowskich, nr 105, lok. 8, 20-470 Lublin, NIP: 9462716795, REGON: 521858567.

 3. Na naszej Stronie zbieramy następujące dane osobowe:

  Imię/nazwa firmy – podczas wypełniania wniosku Darmowa Konsultacja poprosimy Cię o podanie swojego imienia i nazwiska, płci, numeru telefonu, w celu umożliwienia nam odpowiedzi i kontaktu z Tobą.

  Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Ciebie potwierdzenie złożenia formularza Darmowej Konsultacji oraz kontaktujemy się z Tobą.

  Zdjęcia – podczas wypełniania wniosku Darmowa Konsultacja poprosimy Cię o dołączączenie zdjęć, są one niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej konsultacji medycznej przez Firmę. Zdjęcia te nie będą udostępniane osobom trzecim.

  Cookies – nasza Strona www wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na naszej Stronie. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Strony, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 4. Podanie powyższych danych jest konieczne, gdy składasz zapytanie o usługi naszej Firmy. Dzięki tym danym możemy zidentyfikować Twoją osobę (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) i wysłać indywidualną odpowiedź.

 5. Każdy Użytkownik naszej Strony ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych, masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszej Strony.

 6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych.

 7. Na Stronie internetowej www.esthetictrip.pl mogą znajdować się łącza do stron internetowych i/lub aplikacji. Wspomniane nie są kontrolowane przez Administratora danych. Użytkownik powinien mieć świadomość, iż korzystając ze wspomnianych łączy powinien każdorazowo zapoznać się z warunkami świadczenia usług oraz polityką prywatności podmiotów odpowiedzialnych za strony internetowe lub aplikacje, do których one prowadzą.

 8. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek na Stronie lub prześlij wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@esthetictrip.pl.
×